Lei Janssens is te typeren als een sociaal en daadkrachtig persoon die weet waar ze het over heeft. Dankzij haar jarenlange praktijkervaring binnen het welzijnswerk is zij breed inzetbaar. Haar passie is het helpen en geven van zelfvertrouwen aan vrijwilligers. Ook krijgt ze veel energie van activiteiten als dagvoorzitter, cursussen en adviseren. De ervaring die zij heeft opgedaan bij Dementievriendelijk Roermond wil zij graag delen met andere gemeenten.
Anderen zeggen over haar: “Lei is een verbinder, een bruggenbouwer, een vast baken. Ze is een mooi mens, warm, betrokken, in het contact aanwezig en met respect voor verschillen en kwaliteit. Ze weet ieder de kans te geven om te stralen en de eigen kwaliteiten te laten zien.”

Loopbaan in een notendop
Rode draad in opleiding en werk van Lei vormt het welzijnswerk. De afgelopen twintig jaar werkte ze bij twee grote welzijnswerkinstellingen in Limburg. Van jeugd- en jongerenwerk is haar focus geleidelijk verbreed naar opvoedingsondersteuning, opbouwwerk en ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. In haar vrije tijd is Lei zelf ook actief als vrijwilliger.
Meer informatie is te vinden in haar curriculum vitae (pdf) en op LinkedIn.

Portfolio
Sinds 2015 is Lei Janssens met Social Consultancy actief als zelfstandig welzijnswerker. Zij werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers, vooral op het gebied van welzijn en zorg. Enkele opdrachten zijn:

◘ Advisering van ’t Paradies: hét ontmoetingscentrum voor jonge en oudere senioren uit Roermond en omstreken;
◘ Communitymanager van Wij Mantelzorgers Roermond: dé ontmoetingsplek van en voor mantelzorgers in Roermond en omstreken. Er zijn bijeenkomsten en een uniek online platform waar mantelzorgers elkaar 24/7 kunnen opzoeken voor praktisch advies en een stukje erkenning.De communitymanager brengt mantelzorgers bij elkaar, faciliteert hen en vertaalt ervaringen in beleidsadviezen naar gemeenten en zorgaanbieders. Lees een artikel over dit project. Tevens organisatie van de dag van de mantelzorg 2019 in Roermond;
◘ Coaching en advisering van Maximina: een succesvol bruisend centrum dat vrijwilligers werft, opleidt en begeleidt, met een verbeterde structuur en ruimte voor ieders inbreng. Het coachingsprogramma ‘Maximina en nu verder’ blijkt erg effectief: 80% van de deelnemers haalt het gestelde doel (werk, opleiding, uit sociaal isolement). Maximina won ‘Onze buurt 2016’ en vernieuwde haar Donderse Wereldkeuken;

◘ Projectleider van Dementievriendelijk Roermond voor Gemeente Roermond: een brede beweging van vrijwilligers en organisaties die begin 2018 de Europese Vorsorgepreis won. Tevens dagvoorzitter van een symposium op 20 september 2018 met sprekers van formaat;

◘ Training ‘de nieuwe toekomst’ voor Xonar Maastricht;
◘ Training in het omgaan met lastige cliënten en voorkomen van agressie voor Stichting Leergeld;
◘ Trainingen voor o.a. Stichting OOR, Stichting Voedselbank Midden-Limburg, Woonzorg Brigade Donderberg, Laurentius Ziekenhuis Roermond en FAM Roermond;
◘ Begeleiding van expertmeeting ‘Vluchtelingenvrouwen aan het werk’ van FAM Roermond.
◘ Dagvoorzitter van internationale vrouwendag 2019 in Roermond.
◘ Dagvoorzitter van bijeenkomsten in 2019 over de aanpak van eenzaamheid in Roermond.