Vrijwilligerswerk is bijna niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Steeds vaker zien we vrijwilligers enthousiast aan de slag, bijvoorbeeld in zorg en welzijn en in buurten en wijken. Ze leveren een waardevolle bijdrage aan een leefbare samenleving. Voor veel vrijwilligers is vrijwilligerswerk ook een doel op zich. Ze krijgen er meer zelfvertrouwen door, raken uit een isolement of het is een eerste stap richting werk. Zo snijdt het mes aan twee kanten…
Het aantal vrijwilligers neemt de laatste jaren almaar toe, onder andere door stijgende werkloosheid en vergrijzing. Tegelijk groeit ook de behoefte aan vrijwilligers, met name door bezuinigingen in zorg en welzijn. Het is de kunst om een goede match te maken tussen vraag en aanbod; om zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties goed toe te rusten voor het vrijwilligerswerk. Op dit laatste richt Lei Janssens zich met Social Consultancy. Zij ondersteunt vooral vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, maar ook andere groepen of organisaties.

Eigen kracht ontdekken
De dienstverlening van Social Consultancy is gericht op het versterken van mensen en organisaties, zodat zij actief en zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Kernactiviteiten zijn: trainen, coachen en adviseren.
Centraal hierbij staat het (opnieuw) laten ontdekken van de eigen kracht en talenten. Vaak zijn mensen heel verbaasd als ze dingen blijken te kunnen, soms hebben ze daarbij nog een steuntje in de rug nodig. Bepalend daarbij is de eigen koers die mensen volgen.

Expert dementievriendelijke gemeente
Ook in een dementievriendelijke gemeente zijn vrijwilligers onmisbaar. Samen met gemeente en allerlei organisaties en bedrijven maken zij een samenleving leefbaar voor mensen met dementie en hun naasten. Lei Janssens stond aan de wieg van Dementievriendelijk Roermond en heeft dit project jarenlang begeleid. Daarom weet zij als geen ander wat er komt kijken bij het inrichten van een dementievriendelijke gemeente.

Praktijkgericht
Werken met Social Consultancy heeft alleen maar voordelen. Zo wordt uw vraag snel omgezet in een op-maat-gegoten aanbod, kunt u rekenen op grondige expertise en is de aanpak altijd persoonlijk. Lei Janssens stroopt de spreekwoordelijke mouwen op voor een oplossing die in uw praktijk werkt!